Η KLM CATERING ΔΕΝ "ΓΛΥΣΤΡΑ" ΧΑΡΗ ΣΤΟ ICEDRY®!

Η υπηρεσία τροφοδοσίας της KLM (KCS) Schipol είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία τροφοδοσίας στην Ολλανδία, με πάνω από 250 πτήσεις ημερησίως παράγοντας καθημερινά 35.000 γεύματα και προμηθεύοντας 2.500 ειδικά μενού. Η KLM όχι μόνο προμηθεύει με γεύματα τις δικές της πτήσεις αλλά και άλλες αεροπορικές εταιρείες όπως την Northwest Airlines, Cyprus και Kenyan Airways. 90% των γευμάτων εν πτήση είναι κατεψυγμένα και αποθηκεύονται σε ψυκτικούς θαλάμους. Τα γεύματα μπορούν να αποθηκευτούν από 3 ημέρες έως 6 εβδομάδες, αναλόγως με τις διαιτητικές ανάγκες.    
Η πρόσφατη διαμόρφωση των χώρων επέτρεψε στην KLM να αυξήσει την παραγωγικότητά της συνδυάζοντας τους χώρους της κουζίνας-προπαρασκευής με τους ψυκτικούς θαλάμους. Η δυσκολία στην προετοιμασία των φαγητών είναι οι συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος οι οποίες τους καλοκαιρινούς μήνες φτάνουν και τους 30oC ενώ η προετοιμασία των φαγητών πρέπει να γίνεται στους 14-15oC, πριν τα προϊόντα εισέλθουν στους ψυκτικούς θαλάμους στους -20oC.  
   
Η διαφορά αυτή των θερμοκρασιών και η πίεση ανάμεσα στους χώρους προετοιμασίας και στους ψυκτικούς θαλάμους έχει σαν αποτέλεσμα την συγκέντρωση αρκετής υγρασίας. Ο υγρός αέρας εισέρχεται στους -20oC κάθε φορά που ανοίγουν οι πόρτες των ψυκτικών θαλάμων για την φορτοεκφόρτωση των προϊόντων. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία πάγου στα δάπεδα, γύρω από τις πόρτες, πάνω στους αεροψυκτήρες και πάνω στα προϊόντα καθιστώντας έτσι δύσκολη την ανάγνωση των bar codes/ετικετών.
     
Η μεγαλύτερη ανησυχία του Edo Cuiper, μηχανικού της KLM Catering Services, ήταν το «χιόνι» μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους και ο πάγος στα δάπεδα και την οροφή : «Το δάπεδο ήταν πολύ ολισθηρό και ανεπίτρεπτα επικίνδυνο, έπρεπε να κάνουμε κάτι», απεφάνθη ο μηχανικός. O κίνδυνος ατυχημάτων ήταν ορατός σημειώνει ο Edo λέγοντας : «Είχαμε πάγο και χιόνι πάνω στον αεροψυκτήρα, ήταν πολύ δύσκολο να καθαριστούν και δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε την θερμοκρασία στους -20oC : έπρεπε να κάνουμε πολύ συχνά αποψύξεις, σχεδόν 6 φορές την μέρα για μία ώρα κάθε φορά». 
Η πιο απλή και αποτελεσματική λύση ήταν να αφαιρεθεί η υγρασία από τον αέρα και αυτό ακριβώς έκανε το σύστημα Munters IceDry®. Η KLM Catering Services εγκατέστησε τρία συστήματα IceDry® στους ψυκτικούς θαλάμους καθώς τα συστήματα της Munters είναι σχεδιασμένα για χαμηλές θερμοκρασίες.

Η Munters υπολογίζει το επιθυμητό σημείο δρόσου κατά το οποίο η υγρασία του αέρα θα συμπυκνωθεί πάνω στις ψυχρές επιφάνειες. Με την αφαίρεση της υγρασίας το σύστημα IceDry® βοηθά στην μείωση της συχνότητας των αποψύξεων και του ενεργειακού κόστους.

«Η διαφορά πριν και μετά την εγκατάσταση τού συστήματος IceDry® είναι σαν την μέρα με τη νύχτα», λέει ο Edo Cuiper, «Οι ψυκτικοί θάλαμοι είναι καθαροί και τα δάπεδα δεν είναι πια ολισθηρά». Η βελτίωση της ασφαλείας επιβραβεύτηκε από τον οργανισμό εργασιακής πρόνοιας, ARΒO. Στο παρελθόν είχαν τοποθετηθεί ειδικές λωρίδες στο δάπεδο προκειμένου να περιοριστεί η ολισθηρότητα και να αυξηθεί η ασφάλεια αλλά αυτό είχε αποδειχτεί αναποτελεσματικό αφού μέσα σε δύο εβδομάδες ο πάγος ξανασχηματιζόταν. Τώρα με το σύστημα IceDry® η μετακίνηση των παλετών γίνεται ευκολότερα, ασφαλέστερα και πιο γρήγορα.

Η βελτίωση δεν αφορά μόνο τα θέματα ασφάλειας. Η KLM Catering Services τώρα πια κάνει απόψυξη μόνο μία φορά την μέρα για μισή ώρα και αυτό κυρίως για προληπτικούς λόγους, για την ασφάλεια του ψυκτικού εξοπλισμού. Πρωτύτερα, η KLM Catering Services παρατηρούσε σχηματισμό πάγου πάνω στους ανεμιστήρες κατά την διάρκεια της νύχτας και κάποιες φορές ο πάγος ήταν τόσο πολύς που ο ανεμιστήρας δεν μπορούσε να φυσήξει άλλο. Τώρα χάρη στο σύστημα IceDry® αυτό έχει πια επιλυθεί.

Επίσης, η KLM Catering Services δυσκολευόταν να διατηρήσει σταθερή θερμοκρασία μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους. Με το σύστημα IceDry® έλυσαν και αυτό το πρόβλημα καθώς η μείωση των αποψύξεων επέτρεψε την μείωση της θερμοκρασίας εξάτμισης του αεροψυκτήρα από τους -27oC στους -22oC.

Η KLM Catering Services πιστεύει ότι η εγκατάσταση του συστήματος IceDry® της Munters συμβάλλει σημαντικά στην τήρηση των κανόνων HACCP για ασφαλές και αποτελεσματικό εργασιακό περιβάλλον. Εν ολίγοις, πρόκειται για μια άκρως επιτυχημένη εφαρμογή.   
 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ICEDRY® ΣΤΗΝ UNILEVER


Στα τούνελ, ο πάγος είναι η κύρια αιτία των συχνών διακοπών της παραγωγικής διαδικασίας, από τη μια μεριά τα τρόφιμα εξατμίζουν υγρασία/νερό και από την άλλη εισέρχεται αέρας με υψηλά ποσοστά υγρασίας από τα ανοίγματα του τούνελ. Το αποτέλεσμα είναι συχνά σταματήματα της παραγωγικής διαδικασίας για αποψύξεις και καθαρισμό των τούνελ. Με το Munters IceDry® η υγρασία αφαιρείται και αυτό σήμαινε για την Unilever’s Langanese Iglo σχεδόν διπλάσιο χρόνο παραγωγής  με σημαντική μείωση των περιόδων απόψυξης.

Η αύξηση της παραγωγικότητας και η βελτίωση της ποιότητας είναι μια μόνιμη ανησυχία για τις βιομηχανίες τροφίμων, ειδικά όταν απαιτείται η κατάψυξη των τροφίμων όπου οι συχνές αποψύξεις και το καθάρισμα του πάγου σημαίνουν παραγωγική απώλεια. Στην Unilever’s Langanese Iglo, η παραγωγή ψωμιού και γλυκών (Bistro-baguettes) είναι μια 24ωρη διαδικασία γι’ αυτό και η μείωση των σταματημάτων της παραγωγής και η παράταση του χρόνου παραγωγής είναι η μόνη λύση. Οι μπαγκέτες συσκευάζονται αφού καταψυχθούν γιατί διαφορετικά θα κολλούσαν με την συσκευασία. Είναι λοιπόν φυσικό κάποια από τα συστατικά που βρίσκονται στις μπαγκέτες να εξατμίζουν υγρασία μέσα στο τούνελ. Επίσης, η διαφορά πίεσης ανάμεσα στον αέρα του τούνελ και τον αέρα του περιβάλλοντα χώρου προκαλεί την εισροή του υγρού αέρα του περιβάλλοντα χώρου μέσα στο τούνελ. Όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την δημιουργία συμπυκνωμάτων και την σταδιακή εμφάνιση του πάγου που θα οδηγήσει στην μείωση της ψυκτικής απόδοσης και την αύξηση του χρόνου παραμονής των προϊόντων μέσα στο τούνελ.    

Μετά από 4 βάρδιες η παραγωγή σταματάει προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αποψύξεις και ο καθαρισμός του τούνελ. «Κάθε απόψυξη σήμαινε 6 ώρες διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας και δύο υπάλληλοι έπρεπε να ασχολούνται με την απόψυξη και τον καθαρισμό του τούνελ», μας εξηγεί ο Επικεφαλής του Τεχνολογικού Κέντρου. Η μείωση των σταματημάτων και η εγκατάσταση ενός νέου τούνελ ήταν μια πολύ μεγάλη επένδυση. «Το τούνελ είναι το βασικό κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας μας με διάρκεια ζωής 10 - 20 χρόνια», λέει ο Επικεφαλής του Τεχνολογικού Κέντρου. Ο σκοπός ήταν να αφαιρέσουμε την υγρασία του αέρα πριν αυτή συμπυκνωθεί στις ψυχρές επιφάνειες, κατά την είσοδο του προϊόντος στο τούνελ.   

Με το Munters IceDry® η δημιουργία πάγου μειώθηκε δραματικά. Αρχικά, μετά από 3 - 4 βάρδιες το τούνελ σταματούσε για απόψυξη και καθαρισμό, ενώ σήμερα παραμένει καθαρό για διάστημα που ξεπερνάει τις 6-7 βάρδιες. Αυτό σημαίνει όχι μόνο διπλασιασμό της ώρας λειτουργίας αλλά και διατήρηση της ταχύτητας λειτουργίας.

 
A.S.T.
Νέα
   
Νέα 12/2008
  HCU, η νέα σειρά αφυγραντήρων.
Η νέα σειρά αφυγραντήρων της Munters, HCU (Humidity Control Units), σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε την θερμοκρασία και την υγρασία !
Για περισσότερες πληροφορίες www.munters.com
   
Νέα 12/2008
 

Συμμετοχή στην 20η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων και Εξοπλισμού, DETROP '09 από 6-9/03/2009, περίπτερο 2 stand 16.